Skip to main content

Dažnai užduodami klausimai

Koks iniciatyvos tikslas?

Dėl pernelyg didelio naftos vartojimo pasaulis susiduria su globaliomis problemomis – nuo didelę galią gaunančių diktatorių, tarptautinių konfliktų ir karų, iki Žemei pražūtingos klimato krizės. Lietuvoje net 95 proc. visos transporto energijos sudaro naftos produktai ir ši dalis labai lėtai mažėja.

Deja, Lietuvos įstatymuose nėra konkretaus naftos mažinimo tikslo. Tikslo nustatymas įstatymo lygmenyje būtų tas reikalingas saugiklis, kuris priverstų valdžios institucijas atsakingai siekti realaus naftos produktų kiekio sumažinimo. Kitu atveju, egzistuoja didelė tikimybė, kad norai liks gražia, bet nerealizuota idėja.

Iniciatyva „41 proc. mažiau naftos“ siekiama paskatinti Seimą priimti reikalingas įstatymų pataisas, kuriose būtų įtvirtintas konkretus tikslas – 41 proc. sumažinti naftos produktų vartojimą iki 2030 m., palyginus su 2021 m. lygiu.

Ilgainiui iniciatyvą ketinama plėsti, skatinant verslą ir visuomenę mažinti iškastinio kuro vartojimą, rinktis atsinaujinančius energijos išteklius ir keliauti tvariau.

Kodėl Lietuvoje reikia sumažinti naftos vartojimą 41 proc.?

Lietuva, kaip ir kitos šalys, turi iškeltus klimato kaitos stabdymo tikslus, tačiau kol kas labai smarkiai nuo jų atsilieka. Transporto sektoriuje anglies dvideginio išmetimai pastaraisiais metais ne tik kad nemažėjo, bet ir labai reikšmingai augo.

Lietuva savo Klimato kaitos darbotvarkėje yra įsipareigojusi sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių emisijas bent 30 proc., lyginant su 2005 m., tačiau Lietuvos transporte sektoriuje šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijos iki šiol išaugo net 46 proc. kai energetikoje ar pramonėje per šį laiką emisijos mažėjo atitinkamai 31,5 proc. ir 21,4 proc.

Lietuvoje atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporte vos viršija 5 proc., pagal šį rodiklį mūsų šalis lenkia tik kelias ES valstybes. Beje, naujoji Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva (REDIII) įpareigoja ES šalis pasiekti 29 proc. atsinaujinančių išteklių dalį transporte – žvelgiant į dabartinį progresą ir nesant konkretaus tikslo mažinti naftos degalų naudojimą, pasiekti direktyvos reikalavimus Lietuvai bus ypač sunku.

Kas gali tapti iniciatyvos nariais?

Prisijungti prie „41 proc. mažiau naftos“ gali visos Lietuvos įmonės ar organizacijos – asociacijos, nevyriausybiniai ir pilietiniai judėjimai. Prisijungti norinti įmonė anketoje turi pažymėti, kad pritaria tikslui sumažinti naftos vartojimą 41 proc. iki 2030 m., lyginant su 2021 m. lygiu.

Kas pradėjo „41 proc. mažiau naftos“?

Atsinaujinančios energijos sektorių atstovaujančios asociacijos 2022 m. iškėlė tikslą – burti įmones ir kitas organizacijas, kurios kartu siektų įtikinti valdžią nustatyti konkretų naftos produktų mažinimo tikslą. Buvo apskaičiuota, kad iki 2030 m. reiktų sumažinti naftos vartojimą 41 proc., palyginus su 2021 m. lygiu.

Iniciatyvos signatarai – Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija, Transporto inovacijų asociacija, Biodegalų asociacija | Future Fuel, Atsinaujinančių degalų infrastruktūros asociacija, Lietuvos biodujų asociacija.

Vėliau prie iniciatyvos buvo kviečiamos jungtis kitos įmonės ir organizacijos ir dabar dalyvių skaičius viršija 230.

Kaip prisijungti prie iniciatyvos?

Tai padaryti paprasta – anketoje pažymėkite, kad pritariate iniciatyvos tikslui, įrašykite įmonės atstovo el. paštą ir spauskite „Pateikti“. Būsime dėkingi, jei anketoje prisegsite įmonės logotipą, kurį patalpinsime dalyvių sąraše.

Kokia nauda tapti iniciatyvos partneriu?

Iniciatyvos partnere tapusi organizacija prisideda prie kilnaus tikslo – mažinti naftos vartojimą.

Be to, prisijungusias įmones kviečiame pagilinti savo žinias apie tvarią veiklą – partneriai gauna galimybę dalyvauti „Verslo žinių“ organizuojamuose mokymuose. Taip pat pakviesime stebėti reguliarias eksperto Martyno Nagevičiaus energetikos tendencijų apžvalgas.

Propaguosime ir stiprinsime „41 proc. mažiau naftos“ prekės ženklą, kurį galim naudoti savo įmonės komunikacijoje. Ženklą galima naudoti savo vidiniuose kanaluose, reprezentuoti tvarią ir atsakingą įmonės veiklą. Iniciatyvos partneriai kviečiami dalyvauti informacinėje kampanijoje žiniasklaidoje ir soc. medijoje.

Ar prisijungus prie kampanijos, mūsų įmonė turės įsipareigoti sumažinti naftos vartojimą 41 proc.?

Ne, prisijungusios įmonės neprivalo prisiimti įsipareigojimų dėl savo naudojamo transporto pokyčių.

Kas finansuoja iniciatyvą?

Tapti iniciatyvos partneriu nekainuoja, o kampanijos populiarinimui resursų skiria iniciatyvos signatarės – atsinaujinančios energijos sektorių atstovaujančios asociacijos.
Turėdami daugiau išteklių, galėtume plačiau populiarinti iniciatyvą, todėl kviečiame visas norinčias ir galinčias organizacijas, prisidėti prie mūsų veiklos augimo.

Ar tai su politikais susijęs projektas?

Iniciatyva „41 proc. mažiau naftos“ yra pilietinis projektas, raginantis jungtis visas socialiai atsakingas Lietuvos įmones. Iniciatyvos partneriai nepaiko jokios konkrečios politinės jėgos ar programos, tačiau kviečia visas šalies partijas ir valdžios institucijas kartu sparčiai siekti naftos vartojimo mažinimo.

Ar realu iki 2030 m. sumažinti naftos vartojimą 41 proc.?

Nustatytą 41 proc. naftos mažinimo tikslą iki 2030 m. pasiekti yra realu – tam reikia iškastinį kurą transporte keisti atsinaujinančiais energijos ištekliais – biometanu, atsinaujinančiais degalais, elektra, o ateityje – sintetiniais degalais ar žaliuoju vandeniliu.
Be to, siekiant dekarbonizacijos tikslų svarbu propaguoti mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, miestuose skatinti darnaus judumo iniciatyvas.